NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60384-4-ed.2 (358291)

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60384-4-ed.2
: 358291
: 501862
: 1.3.2017
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60384-4-ed.2 (358291):

Tato norma platí pro hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem pro stejnosměrný proud pro použití v elektronickém zařízení. Zahrnuje kondenzátory v provedení pro všeobecné použití a provedení pro použití s dlouhodobou životností Neplatí pro hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž, ty pokrývá IEC 60384-18