NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60384-21 (358291)

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Platnost do 13.1.2015).

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60384-21
: 358291
: 72965
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN