NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60335-2-78-ed.2 (361045)

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60335-2-78-ed.2
: 361045
: 70250
: 1.5.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60335-2-78-ed.2 (361045):

Tato norma se zabývá bezpečností venkovních rožňů pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V. Tato norma platí i pro spotřebiče, které nejsou určeny pro normální používání v domácnosti, ale které mohou přesto představovat zdroj nebezpečí pro veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro používání osobami bez odborné kvalifikace v obchodech, lehkém průmyslu a v zemědělství