NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60317-53-ed.2 (347307)

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60317-53-ed.2
: 347307
: 96503
: 1.1.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60317-53-ed.2 (347307):

Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu ovinutý páskou, s teplotním indexem 220. Tato izolace je tvořena jedním nebo více ovinutími páskou z aromatického polyamidu (aramidu) o různých tloušťkách. Rozsah jmenovitých rozměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento: šířka min. 2,00 mm, max. 16,00 mm; tloušťka min. 0,80 mm, max. 5,60 mm. Předepsané kombinace šířky a tloušťky, stejně jako předepsaný poměr šířka/tloušťka, jsou uvedeny v tabulce 1