NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60317-27-ed.2 (347307)

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. (Platnost do 18.12.2022).

NORMA vydána dne 1.7.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60317-27-ed.2
: 347307
: 95559
: 1.7.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60317-27-ed.2 (347307):

Tato norma stanovuje požadavky na měděné vodiče pro vinutí pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. Toto ovinutí se skládá ze dvou nebo více vrstev papírové pásky vinuté ve stejném směru a je především určeno pro cívky transformátorů s olejovou náplní. Rozsah jmenovitých rozměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento: šířka: min. 2,0 mm, max. 16,0 mm; tloušťka: min. 0,80 mm, max. 5,60 mm. Papírové pásky zahrnuté v této normě jsou omezeny na pásky stanovené v IEC 60554-1 o tloušťce v rozmezí 25 m až 125 m včetně