NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60317-23 (347307)

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.

NORMA vydána dne 1.7.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60317-23
: 347307
: 95541
: 1.7.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60317-23 (347307):

Tato norma stanovuje požadavky na pájitelný lakovaný měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, třída 180, s jednoduchou lakovou vrstvou z polyesterimidové pryskyřice, kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny předepsané požadavky na vodič. Rozsah jmenovitých průměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento: stupeň 1: 0,020 mm až 1,600 mm včetně; stupeň 2: 0,020 mm až 1,600 mm včetně. Jmenovité průměry jader stanoví kapitola 4 v IEC 603170 1:2013