NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60317-22 (347307)

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 60317-22
: 347307
: 73115
: 1.5.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60317-22 (347307):

Tato norma specifikuje požadavky na lakovaný měděný vodič pro vinutí, kruhového průřezu, třídy 180, s dvojitou vrstvou. Spodní vrstva je založena na polyesterové nebo polyesterimidové pryskyřici, kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny specifikované požadavky na vodič. Vrchní vrstva je založena na polyamidové pryskyřici