NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690)

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití.

NORMA vydána dne 1.8.2015

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60300-1-ed.2
: 010690
: 97144
: 1.8.2015
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690):

Tato část normy IEC 60300 ustanovuje rámec pro management spolehlivosti. V normě je poskytnut návod pro management spolehlivosti produktů, systémů, procesů nebo služeb zahrnující hardware, software a lidská hlediska nebo kterékoliv spojené kombinace těchto prvků. V normě je uveden návod pro plánování a implementaci spolehlivostních činností a technických procesů během životního cyklu, přičemž se berou do úvahy další požadavky, jako jsou požadavky související s bezpečností a životním prostředím. V této normě jsou uvedeny směrnice pro management a jeho technický personál, aby mu napomáhal při optimalizaci spolehlivosti. Tato norma není určena pro účely certifikace