NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60297-5-104 (188001)

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-104: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Klíčování. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2007).

NORMA vydána dne 1.12.2001

Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 60297-5-104
: 188001
: 63446
: NEPLATNÁ
: 1.12.2001
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN