NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60286-3-ed.3 (358292)

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.2.2022).

NORMA vydána dne 1.1.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60286-3-ed.3
: 358292
: 94646
: 1.1.2014
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60286-3-ed.3 (358292):

Tato norma se vztahuje na balení elektronických součástek pro povrchovou montáž, bez vývodů nebo s poduškovými vývody určenými k připojení do elektronických obvodů, do nekonečných pásek. Zahrnuje jen ty rozměry, které jsou podstatné pro zakládání součástek do pásek určených k výše uvedeným účelům. Zahrnuje též požadavky vztahující se k balení jednotlivých vyrobených čipů včetně holých čipů a čipů s poduškami (flip-chips)