NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60255-149 (353510)

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé.

NORMA vydána dne 1.5.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60255-149
: 353510
: 95176
: 1.5.2014
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60255-149 (353510):

Předmětem této normy je stanovit společné a reprodukovatelné odkazy pro hodnocení závislých časových relé, která chrání zařízení proti tepelnému poškození prostřednictvím měření AC proudu procházejícího zařízením. Pro specifikaci tepelné ochrany uvedenou v této normě mohou být použitelné doplňkové vstupní napájecí veličiny, jakými jsou teplota okolí, chladícího média, teplota oleje v blízkosti hladiny a teplota vinutí. Tato norma platí pro ochranná relé založená na tepelném modelu s paměťovou funkcí. V této normě jsou také obsaženy zkušební metody pro ověření funkčních charakteristik tepelné ochranné funkce a přesnosti