NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60252-1-ed.2:2011/A1 (358212)

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 60252-1-ed.2:2011/A1
: 358212
: 95411
: Změna
: 1.6.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN