NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60214-1 (351451)

Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 26.6.2017).

NORMA vydána dne 1.12.2003

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60214-1
: 351451
: 68881
: NEPLATNÁ
: 1.12.2003
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN