NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60191-4-ed.2 (358791)

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60191-4-ed.2
: 358791
: 95440
: 1.6.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60191-4-ed.2 (358791):

Tato norma stanovuje metodu pro značení nákresů a třídění tvarů pouzdra a stanovuje systém, jak realizovat universální popisné značení pouzder polovodičových součástek. Popisný systém je užitečný nástroj pro komunikaci, ale nezajišťuje nezaměnitelnost pouzdra