NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60172 (347304)

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí. (Platnost do 16.6.2018).

NORMA vydána dne 1.4.1997

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60172
: 347304
: 21266
: NEPLATNÁ
: 1.4.1997
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN