NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60079-20-1 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data. (Platnost do 30.4.2022).

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 60079-20-1
: 332320
: 86809
: 1.11.2010
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60079-20-1 (332320):

Norma uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro směsi plynu nebo pár se vzduchem za normálních podmínek teploty a tlaku tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení. Metoda nezohledňuje možné vlivy přepážek na bezpečné šířky spár. Tato norma popisuje rovněž i zkušební metodu určenou pro stanovování teploty vznícení chemicky čistých par nebo plynů ve vzduchu při atmosférickém tlaku. Tabulkové hodnoty chemických a technických vlastností látek je uváděn jako pomoc pro techniky při výběru zařízení, určeného pro použití v nebezpečných prostorech. Očekává se, že občas budou k dispozici další publikována data, na základě výsledků zkoušek prováděných v různých státech. Tabulkové hodnoty byly voleny se zvláštním ohledem na použití zařízení v nebezpečných prostorách a byly uvedeny poznámky o standardních metodách měření. POZNÁMKA 1 - Data, uvedená v této normě, byla převzata z mnoha zdrojů, jejich seznam je uveden v bibliografii. POZNÁMKA 2 - Při porovnávání odkazů se mohou objevit odchylky v datech, obvykle jsou však rozdíly dostatečně malé, aby neměly žádný význam na výběr zařízení