NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60079-18-ed.3 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".

NORMA vydána dne 1.8.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60079-18-ed.3
: 332320
: 98076
: 1.8.2015
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60079-18-ed.3 (332320):

Tato část IEC 60079 stanoví specifické požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, části elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany - zalití zalévací hmotou "m", které jsou určeny pro použití ve výbušných plynných atmosférách nebo výbušných atmosférách s prachem. Tato část normy platí pouze zalitá elektrická zařízení, zalité části elektrického zařízení a zalité Ex součásti (dále jen zalitá zařízení "m"), jejichž jmenovité napětí nepřekročí 11 kV. Použití elektrických zařízení v atmosférách, které mohou obsahovat výbušné plyny a zároveň i hořlavé prachy může vyžadovat další ochranná opatření. Tato norma neplatí pro prachy výbušnin, které k hoření nepotřebují vzdušný kyslík, ani pro pyroforické látky. Tato norma nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů z prachu. Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v IEC 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost