NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60079-11 (332320)

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i". (Platnost do 4.8.2014).

NORMA vydána dne 1.7.2007

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 60079-11
: 332320
: 78779
: NEPLATNÁ
: 1.7.2007
: 112
: 367 g (0.81 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN