NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60076-14 (351001)

Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60076-14
: 351001
: 95288
: 1.6.2014
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60076-14 (351001):

Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah materiálů s rozdílnými stupni tepelné kvalifikace. Izolační a chladicí kapaliny jsou také značně rozdílné, od minerálních olejů k mnoha kapalinám, které rovněž budou mít velký rozsah tepelné způsobilosti. Vztahuje se na výkonové transformátory ponořené do oleje, které využívají buď vysokoteplotní izolaci, nebo kombinaci vysokoteplotní a konvenční izolace a pracují při teplotách nad konvenční limity. Vztahuje se na: - výkonové transformátory podle IEC 60076-1; - transformátory pro měniče podle souboru norem IEC 61378; - transformátory pro použití s větrnými turbínami v souladu s IEC 60076-16; - transformátory pro obloukové pece; - tlumivky podle IEC 60076-6. Tuto část IEC 60076 lze použít jako referenci při použití vysokoteplotních izolačních materiálů v jiných typech transformátorů a tlumivek