NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60068-2-60 (345791)

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů. (Platnost do 23.7.2018).

NORMA vydána dne 1.7.1997

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60068-2-60
: 345791
: 22233
: NEPLATNÁ
: 1.7.1997
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN