NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60068-2-57-ed.2 (345791)

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů.

NORMA vydána dne 1.1.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60068-2-57-ed.2
: 345791
: 94402
: 1.1.2014
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60068-2-57-ed.2 (345791):

Norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této mezinárodní normě převzaté do evropské normy je uveden postup metod pro zkoušení součástek, zařízení a jiných elektrotechnických výrobků, které mohou být při používání vystaveny krátkodobým dynamickým silám náhodného nebo kmitavého typu, jejichž typickými příklady jsou namáhání vznikající v zařízení v důsledku zemětřesení, výbuchů a určitých etap přepravy nebo vlivem přechodných krátkodobých vibrací ve strojním zařízení. V normě jsou popsány dvě metody zkoušení: metoda časového průběhu a metoda sinusových impulzů. Metody popsané v této normě umožňují výrobci i uživateli ujistit se o tom, že zkoušené výrobky přežijí a/nebo jsou schopny fungovat v prostředí simulujícím v laboratoři náročné dynamické provozní podmínky vyskytující se při jejich používání