NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60068-2-5 (345791)

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením. (Platnost do 11.5.2021).

NORMA vydána dne 1.10.2011

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60068-2-5
: 345791
: 88286
: 1.10.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60068-2-5 (345791):

Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Je v ní uveden postup metod pro zkoušení zařízení a součástek v podmínkách simulovaného slunečního záření na úrovni zemského povrchu. Účelem těchto zkoušek je zjistit rozsah vlivu slunečního záření na zkušební vzorky. Jsou uvedeny tři postupy ozařování, dva cyklické a jeden s nepřetržitým ozařováním, používané při těchto zkouškách. Zkouška může být kombinována s dalšími klimatickými vlivy, jako je vlhkost a znečištění povrchu prachem či jinými látkami. Při zkoušce se zjišťují elektrické, mechanické nebo jiné fyzikální změny zkušebních vzorků způsobené slunečním zářením při současném působení dalších klimatických vlivů, zejména teploty