NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60027-2 (330100)

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (Od 1.6.2011 dle V 3/09 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 80000-13 (01 1300) z 1.3.2009). (Platnost do 12.2.2022).

NORMA vydána dne 1.4.2008

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 60027-2
: 330100
: 80601
: 1.4.2008
: 110
: 361 g (0.80 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60027-2 (330100):

Tato norma platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky jednotek a veličin.