NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 594 (732076)

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem.

NORMA vydána dne 1.11.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 594
: 732076
: 89348
: 1.11.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 594 (732076):

Tato evropská norma stanovuje zkušební postup určený pro stanovení výztužné únosnosti a tuhosti stěnových panelů s dřevěným rámem. Zkušební postup platí především pro zjištění: - porovnatelných hodnot užitných vlastností pro materiály použité při výrobě panelů a - údajů pro použití při navrhování. Podstata zkušebního postupu je vhodná i pro jiné rozměry nebo tvary panelů a pro jiné způsoby zakotvení, pro částečně oplášťované panely a pro kombinace panelů