NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 583-1 (015023)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Všeobecné zásady.

NORMA vydána dne 1.2.2000

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 583-1
: 015023
: 58389
: NEPLATNÁ
: 1.2.2000
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN