NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 55016-2-4 (334210)

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 55016-2-4
: 334210
: 73627
: 1.9.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 55016-2-4 (334210):

Tato část souboru norem je základní normou, která obecně stanoví metody měření odolnosti v oblasti EMC v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz.