NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 530 (832900)

Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení.

NORMA vydána dne 1.1.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 530
: 832900
: 87562
: 1.1.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 530 (832900):

Tato evropská norma popisuje dvě metody zkoušení odolnosti materiálů proti oděru s použitím stejného odíracího zařízení. První metoda popisuje stanovení odolnosti materiálů ochranných oděvů proti oděru. Druhá metoda popisuje předběžnou přípravu těchto materiálů oděrem, pokud jsou zkušební vzorky dále používány pro další metody zkoušení nebo pro vyhodnocení zbývajících ochranných vlastností