NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50665 (367930)

Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 50665
: 367930
: 505465
: 1.8.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50665 (367930):

Tato evropská norma platí pro elektrická a elektronická zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná har-monizovaná norma výrobku nebo skupiny výrobků nebo norma vztahující se na nízkovýkonová zařízení, týkající se vystavení člověka elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak se musí použít a nesmí se použít tato norma. V příloze A je uveden seznam takových harmonizovaných norem v době vypracování této normy. Tento seznam se může s časem měnit. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných pod každou směrnicí. Předmětem této kmenové normy je poskytnutí způsobu pro hodnocení takových zařízení vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a indukovaným a kontaktním proudům. Pokrytý kmitočtový rozsah je od 0 Hz do 300 GHz. Záměrem této normy je pokrýt jak úmyslné, tak neúmyslné zářiče