NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50600-2-4 (367260)

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 50600-2-4
: 367260
: 98885
: 1.12.2015
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50600-2-4 (367260):

Tato evropská norma se zaměřuje na rozsah infrastruktury telekomunikační kabeláže v datových centrech založených na kritériích a klasifikacích na "dostupnost" v EN 50600-1. Tato evropská norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) informační technologie a síťové telekomunikační kabeláže (například SAN a LAN); b) obecné kabeláže informačních technologií pro podporu provozu datového centra; c) telekomunikační kabeláže pro monitorování a kontrolu, rozvod elektrické energie, řízení prostředí a fyzického zabezpečení datového centra; d) další kabeláže automatizace budov; e) trasy, prostory a kryty pro infrastruktury telekomunikační kabeláže. Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů