NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50541-1 (351111)

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.6.2018).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 50541-1
: 351111
: 89724
: NEPLATNÁ
: 1.12.2011
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN