NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50527-1 (367922)

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 4.7.2019).

NORMA vydána dne 1.2.2011

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 50527-1
: 367922
: 87526
: NEPLATNÁ
: 1.2.2011
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN