NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50497 (347117)

Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů.

NORMA vydána dne 1.7.2008

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 50497
: 347117
: 81244
: 1.7.2008
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50497 (347117):

Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 50497:2007. Zkušební metoda popsaná v této normě ukazuje, pomocí zrychlené zkoušky, samostatné vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů. Tato metoda se použije při okolnostech, kdy výrobce určuje, že zde mohou být zvláštní nebezpečí, která se nemohou určit pouze použitím zkoušky kompatibility podle EN 60811-1-2, 8.1.4. Tato zkouška je určena jako kvalitativní zkouška na hotovém výrobku a ne jako individuální materiálová zkouška.