NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50483-6 (347005)

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Anglicky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50483-6
: 347005
: 83364
: 1.10.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN