NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50483-3 (347005)

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Anglicky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 50483-3
: 347005
: 83367
: 1.10.2009
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN