NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50478 (367351)

Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2007

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 50478
: 367351
: 78610
: 1.6.2007
: 118
: 385 g (0.85 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50478 (367351):

Tato norma se vztahuje na interaktivní kanál interaktivních televizních sítí, které používají geostacionární satelity a pevná koncová zařízení zpětného kanálu pro nízkorychlostní zpětný spoj. Norma specifikuje hlavní prvky pro použití v interakčním kanále.