NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50470-3 (356137)

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 50470-3
: 356137
: 78521
: 1.5.2007
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50470-3 (356137):

Tato evropská norma platí pro nově vyrobené statické činné elektroměry tříd A, B a C, které jsou určeny pro použití v bytových a obchodních prostorech a v lehkém průmyslu k měření činné elektrické energie střídavého proudu v sítích s kmitočtem 50 Hz. Stanovuje zvláštní požadavky a metody pro typové zkoušky. Platí pro statické činné elektroměry pro vnitřní a venkovní použití obsahující měřicí prvek a počítadlo(a) uzavřené ve společném pouzdře elektroměru. Platí rovněž pro indikátor(y) provozu a zkušební výstup(y). Tato norma v předmětu normy zahrnuje základní požadavky uvedené v příloze I a příloze MI-003 Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., o měřicích přístrojích