NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50470-1 (356137)

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 50470-1
: 356137
: 78519
: 1.5.2007
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50470-1 (356137):

Tato norma platí pro nově vyrobené elektroměry pro měření činné elektrické energie, které jsou určeny pro použití v obytných a obchodních prostorech a v lehkém průmyslu pro elektrické sítě s kmitočtem 50 Hz. Norma specifikuje všeobecné požadavky a metody pro typové zkoušky. Platí pro elektromechanické nebo statické činné elektroměry pro vnitřní a venkovní použití, které se skládají z měřicího prvku a počítadle(el) uzavřených v pouzdru elektroměru. Tato norma se rovněž vztahuje na indikátor(y) provozu a zkušební výstup(y). Tato norma v předmětu normy zahrnuje základní požadavky uvedené v příloze I a příloze MI-003 Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., o měřicích přístrojích.