NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50468 (341393)

Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku.

NORMA vydána dne 1.12.2009

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 50468
: 341393
: 84648
: 1.12.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50468 (341393):

Tato evropská norma specifikuje minimální úroveň odolnosti zařízení, které obsahuje telekomunikační vstup(y)/výstup(y) z pohledu přepětí a nadproudů. Tato evropská norma zahrnuje telekomunikační zařízení instalovaná v zákaznických prostorech, jak je znázorněno na obrázku 1. Pro účely této normy jsou uvažována přepětí nebo nadproudy, které jsou způsobeny účinky přímého nebo nepřímého úderu blesku na sdělovacím vedení. Přepětí nebo nadproudy, které nejsou obsaženy v této evropské normě, jsou tyto: - krátkodobá indukce střídavého napětí z elektrických sítí (včetně vlivu elektrifikovaných železnic); - vzestup (změna) potenciálu země z důvodu zkratu (poruchy) na elektrických sítích nebo spínání zátěže; - přímé kontakty mezi telekomunikačními vedeními a elektrickými sítěmi nízkého napětí. Tato evropská norma je určena pro použití síťovými operátory veřejných nebo privátních sítí a výrobci zařízení. Tato evropská norma platí pro zařízení, která mají telekomunikační vstup(y)/výstup(y) připojen(y) k vnějším vodičům, to znamená, že vodič je umístěný vně zákaznické budovy. Zkoušky jsou typové, a ačkoliv se vztahují na kompletní systém, je známo, že mohou být uplatňovány na jednotlivé přístroje, části a zařízení již v průběhu vývoje a konstrukčních prací.