NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50411-3-6 (359249)

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 50411-3-6
: 359249
: 93982
: 1.10.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50411-3-6 (359249):

Norma obsahuje počáteční, rozměrové na začátku používání, optické, mechanické a environmentální funkční požadavky, kterým musí vyhovět mnohovidový mechanický spoj, aby byl zařazen jako výrobek podle normy EN. Protože jsou povoleny různé varianty a funkčnosti, uvádí se v normě podrobnosti značení a identifikace výrobku. Ačkoliv je v této normě výrobek kvalifikovaný pro mnohovidová vlákna typu A1a.1, A1a.2, A1a.3 a A1b podle EN 60793-2-10, může být uplatnění vhodné i pro jiné typy vláken. Norma obsahuje normativní přílohu A, kde jsou uvedeny charakteristiky typu vlákna a normativní přílohu B, která stanovuje požadavky na počet a zdroj zkoušených výrobků