NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50367-ed.3 (362315)

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením.

NORMA vydána dne 1.5.2021

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 50367-ed.3
: 362315
: 512196
: 1.5.2021
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50367-ed.3 (362315):

Tento dokument stanovuje požadavky na technickou kompatibilitu mezi pantografovými sběrači a trolejovými vedeními, s cílem dosažení volného přístupu na tratě evropské železniční sítě. Tyto požadavky jsou definovány pro omezený počet typů sběračů, jež vyhovují požadavkům definovaným v 5.3 v souladu s geometrií a vlastnostmi kompatibilních trolejových vedení