NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50364-ed.3 (367904)

Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 50364-ed.3
: 367904
: 505663
: 1.9.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50364-ed.3 (367904):

Tato norma výrobku platí pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaná při elek-tronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích v souvislosti s vystavením elektromagnetickým polím. Předmětem této normy výrobku je poskytnutí způsobu pro hodnocení takových zařízení vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a indukovaným a kontaktním proudům. Na zařízení pokrytá tímto dokumentem se mohou vztahovat další normy. Tento dokument není navržen zejména k hodnocení elektromagnetické kompatibility s dalšími zařízeními, ani nezohledňuje žádné jiné požadavky na bezpečnost výrobku než ty, které se specificky týkají vystavení člověka elektromagnetickým polím