NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50363-4-2 (347013)

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 50363-4-2
: 347013
: 76544
: 1.9.2006
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50363-4-2 (347013):

Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely nízkého napětí převážně zahrnuté v HD 21 a HD 22. Obsah EN 50363 není a nebude omezen pouze na materiály pro kabely podle HD 21 a HD 22. Mohou být začleněny další materiály pro harmonizované nn průmyslové kabely. Nicméně použití materiálů v EN 50363 pro kabely mimo oblast HD 21 a HD 22 není zakázáno, ale je důrazně doporučeno, aby se před tímto použitím braly v úvahu odborné posudky nebo před jakýmkoli návrhem pro začlenění do jiné normy. ČSN EN 50363-4-2 definuje požadavky na fyzikální vlastnosti PVC povrchové směsi uvedené v tabulce 1. Příslušné zkušební metody jsou uvedeny v souboru EN 60811.