NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50363-0-ed.2 (347013)

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod.

NORMA vydána dne 1.2.2012

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 50363-0-ed.2
: 347013
: 90012
: 1.2.2012
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50363-0-ed.2 (347013):

obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely nízkého napětí v EN 50525. Předchozí vydání EN 50363-0 (2005) udává, ve své příloze A, původní umístění každého materiálu v HD 21 a HD 22 a jeho umístění v celé řadě EN 50363. V tomto druhém vydání, byla tato příloha zrušena. Obsah EN 50363 není a nebude omezen pouze na materiály pro kabely podle EN 50525. Mohou být začleněny další materiály pro harmonizované nízkonapěťové průmyslové kabely. Nicméně použití materiálu v EN 50363 pro kabely mimo oblast EN 50525 není zakázáno, ale je důrazně doporučeno, aby se před tímto použitím braly v úvahu odborné posudky nebo před jakýmkoli návrhem pro začlenění do jiné normy