NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50362 (347106)

Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech. (Platnost do 19.7.2022).

NORMA vydána dne 1.8.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 50362
: 347106
: 68195
: 1.8.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50362 (347106):

Norma zahrnuje převzetí překladem EN 50362:2003. Norma předepisuje zkušební metodu pro kabely s konstrukcí pro vlastní odolnost při požáru, které jsou určeny pro použití v nouzových obvodech. Norma platí pro silové a ovládací kabely nouzových obvodů, jejichž napětí nepřesahuje 0,6/1 kV. Zkušební metoda platí pro kabely, které mají celkový průměr větší než 20 mm