NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50343-ed.2 (341570)

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalaci kabelů.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 50343-ed.2
: 341570
: 96624
: 1.1.2015
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50343-ed.2 (341570):

Tato norma specifikuje požadavky pro instalaci kabeláže na drážních vozidlech a uvnitř elektrických skříní v drážních vozidlech, včetně magneticky nadnášených vlaků a trolejbusů. Norma vztahuje na celou elektrickou trakční soustavu včetně obvodů odběru proudu, měničů energie a příslušných řídících obvodů. Instalace ostatních obvodů je uvedena v normách pro silniční vozidla, např. v normách pro autobusy poháněné spalovacími motory. Také se vztahuje na kabeláž pro provedení elektrických spojů mezi jednotlivými částmi elektrického zařízení včetně kabelů, přípojnic, svorek a zásuvkových spojů. Nevztahuje se na jádra se speciálními vlastnostmi, jako jsou kabely z optických vláken nebo dutá jádra (vlnovody)