NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50318-ed.2 (362314)

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením.

NORMA vydána dne 1.11.2019

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 50318-ed.2
: 362314
: 508735
: 1.11.2019
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50318-ed.2 (362314):

Simulační techniky jsou používány k posouzení dynamické interakce mezi trolejovým vedením a pantografovými sběrači, jako součást prognózy kvality odběru proudu. Tento dokument specifikuje simulační metody a funkční požadavky pro ověřování a pro zajištění vzájemného přijetí výsledků simulací. Tento dokument se zabývá vstupními a výstupními parametry simulace; porovnáním zkoušek měření na vedení a charakteristikami těchto zkoušek na vedení; ověřováním modelů pantografových sběračů; porovnáním různých metod simulace; meze aplikování ověřovaných metod při posuzování pantografových sběračů a trolejového vedení. Tento dokument platí pro pantografové sběrače, namontované na drážním vozidle, zajišťující odběr proudu z trolejového vedení. Neplatí pro trolejbusové systémy