NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50292-ed.2 (378373)

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 50292-ed.2
: 378373
: 95284
: 1.6.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50292-ed.2 (378373):

Rozsah platnosti Tato evropská norma slouží jako návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v stabilní instalaci v obytných budovách, karavanech a lodích. Tento návod je určený pro jakýkoliv typ domácích nebo obytných prostorů, včetně obytných vozidel pro volný čas, jako jsou karavany pro cestování a statické karavany a obytné automobily; a rekreační plavidla, jako jsou říční čluny. Některé statické karavany jsou používány jako trvalé bytové jednotky, v takových případech je vhodná EN 50291-1. U všech ostatních typů karavanů je vhodná EN 50291-2. Tento návod by se měl číst v souvislosti s EN 50291-1 a EN 50291 2 spolu s dalšími příslušnými národními nebo místními předpisy. Tato evropská norma se vztahuje na použití dvou typů zařízení: a) Zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na větrací zařízení nebo jiné pomocné zařízení. b) Zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci. Tento návod neplatí pro detekci hořlavých plynů (viz EN 50244) a pro zařízení používané v průmyslových a komerčních budovách