NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50290-2-24:2002/A1 (347820)

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - PE pro pláště.

NORMA vydána dne 1.10.2009

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 50290-2-24:2002/A1
: 347820
: 84058
: Změna
: 1.10.2009
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN