NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50289-4-14 (347819)

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 50289-4-14
: 347819
: 94536
: 1.6.2014
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50289-4-14 (347819):

Tato část souboru norem podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti kabelů, používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech, odolávat rázovému impulzu způsobenému úderem bles-ku