NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50267-1 (347104)

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Zkušební zařízení. (Platnost do 27.1.2017).

NORMA vydána dne 1.8.1999

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 50267-1
: 347104
: 56589
: NEPLATNÁ
: 1.8.1999
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN